Door betreding van het evenementterrein gaat u akkoord met de onderstaande huisregels. Wanneer deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de staff en crewleden van GuildGames 2018. Guildhouse is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Entree, polsbandjes en bagage.

 1. Iedere bezoeker ontvangt een polsbande die hij of zij te allen tijde op het evenementterrein herkenbaar moeten dragen. Staff is herkenbaar aan hun speciale kleding en badges.
 2. Het is niet toegestaan om met grote tassen en/of grote rugzakken het evenementterrein te betreden (Uitgezonderd de LAN-Area). Deze kun je achterlaten bij de garderobe. De staff behoudt te allen tijde het recht om jassen, tassen en rugzakken te controleren, en deze te verwijderen van plaatsen waar zij niet thuishoren.
 3. Kinderen jonger dan 6 jaar hebben gratis toegang tot het evenement, met uitzondering van de LAN-Area.
 4. Personen jonger dan 13 jaar mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het evenemententerrein betreden.
 5. Voor de LAN-Party en de bijbehorende Area geldt een minimumleeftijd van 13 jaar. Mensen onder de 18 jaar hebben wel schriftelijke toestemming van een ouder of verzorger nodig. Deze kun je mailen naar info@guildgames.nl na aankoop van je ticket.

Eten, drinken en roken.

 1. Op het evenementterrein mag geen eten en drinken worden genuttigd, met uitzondering van de daarvoor bestemde locaties. Een uitzondering geldt voor standhouders en staff. Alle afval moet in de daarvoor bestemde vuilnisbakken worden gedeponeerd.
 2. Binnen geldt een algeheel rookverbod.

Fotografie, video en elektronica.

 1. Bij het betreden van het evenementterrein stem je in met de mogelijkheid dat je gefilmd of gefotografeerd wordt voor promotionele en security doeleinden voor Guildhouse.
 2. Het is verboden om zonder toestemming personen en evenementen voor commerciële doeleinden vast te leggen door middel van fotografie, film of andere methode van registratie.
 3. Uitgenodigde pers heeft bepaalde privileges.
 4. Guildhouse is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Artikelen 19-21 van de Nederlandse Auteurswet 1912.

Dieren.

 1. Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen op het evenementterrein.

Orde en veiligheid.

 1. Staff heeft te allen tijde het recht om bezoekers van het evenement te verwijderen.
 2. Op verzoek van staff moeten bezoekers een geldige identificatie overleggen.
 3. Guildhouse heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.
 4. Men dient zich op een respectvolle en sociaal wenselijke manier te gedragen. De hieronder beschreven zaken zijn verboden.
  1. Negatief of brutaal gedrag.
  2. Opzettelijk verstoren van activiteiten.
  3. Vertonen van expliciete taal, bedreigingen en beledigingen.
  4. Distributie van reclamemateriaal.
  5. Goederen en diensten aanbieden buiten de daarvoor bestemde locaties.
  6. Versperren of bemoeilijken van de nooduitgangen en gangpaden.
  7. Onnodig storend gedrag.
  8. Voordringen in rijen.
  9. Onder invloed van alcohol en/of drugs zijn.
  10. Onzedelijk gedrag.
  11. Onveilig gedrag.
  12. Het opzettelijk toebrengen van schade.
  13. Het zich bevinden op plaatsen waar een toegangsrestrictie geldt.
 1. Ben je getuige van een of meerdere van bovenstaande gedragingen, meld dit dan bij de staff.