CHALLENGES

Op maandag 30 april start de voorverkoop van tickets voor GuildGames 2018. Je hebt dan al een dagticket voor slechts €10! Wil jij jouw kaartje nog eerder bemachtigen? Doe dan mee aan één van de volgende challenges en misschien behoor jij tot de eersten met een ticket! 

THE GAMER deelt een clip van een komische of epische in-game actie die jij hebt gemaakt. Stuur het bestand of een link naar de video naar info@guildhouse.nl!

THE COSPLAYER maakt een foto van jou of je crew in cosplay. Deel deze op Instagram met #GG18CC voor deelname aan de cosplay challenge!

THE ADVENTURER spot ons op de evenementen die wij bezoeken en ga met ons op de foto. Deel je foto op onze Facebook pagina: GuildGamesNL!

Prijzen

Op donderdag 26 april maken wij de winnaars bekend van twee tickets, waarmee je het hele weekend toegang hebt tot GuildGames. Maar dat is het het enige: Hiernaast krijg je ook nog een GuildGames goodiebag met vette merchandise! Per Challenge wordt één winnaar gekozen die een avonturierticket, een weekendticket én een #GG2018 goodiebag krijgt!

Voorwaarden

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Challenge’ wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Guildhouse.

Artikel 1: De Organisator. De Wedstrijd wordt georganiseerd door Guildhouse (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die bij aanvang van de Wedstrijd dertien jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 3: Looptijd. Begin van de Wedstrijd: 30-03-2018. Einde van de Wedstrijd: 24-04-2018. De prijs wordt uiterlijk op 26-04-2018 aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 4: Deelname. Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer vóór 24 april 2018 de inzending correct en volledig invullen en verzenden. De deelnemer antwoordt op de wedstrijdvraag.

Artikel 5: De prijs. De prijs bestaat uit één avonturierticket, één weekendticken, én een GuildGames goodiebag. Deze prijs is driemaal beschikbaar; eenmaal per winnaar van ieder onderdeel van de Wedstrijd.

Artikel 6: De Winnaar. De winnaars worden gekozen na beraad onder de medewerkers van de Organisator. De beslissing die zij maken is bindend.

Artikel 7: Wetgeving. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlands recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.